Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 28.09.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2016 til 2017

  NHO Totalt   0,8 %
  Oljerettede bedrifter   %
  Eksportbedrifter   %
  Byggevirksomhet   %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   29 %
  Uendret   60 %
  Forverring   11 %
  Netto   18 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   34 %
  Tilfredsstillende   55 %
  Dårlig   11 %
  Netto   23 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 3. kvartal 2017

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 3. KVARTAL 2017

  I 3. kvartal 2017 rapporterte NHO-bedriftene om høy markedstilfredshet. Vi må tilbake til 2011 for å finne en tilsvarende stor forskjell mellom andelen positive og negative svar. Markedstilfredsheten falt høsten 2015, og nådde et bunnpunkt ved inngangen til 2016, deretter har tilfredsheten økt jevnt, og den positive utviklingen fortsatte også i 3. kvartal. Oppgangen har vært bredt basert, både regionalt og næringsmessig.

  De fleste næringer forventer at markedssituasjonen vil bedres ytterligere i 2017, og forventningene er om lag på samme nivå som ved inngangen til året. Bedriftene har blitt mer positive i forhold til fremtidige investeringer. Andelen bedrifter som planlegger å gjennomføre oppsigelser har falt siden inngangen til året. Samlet planlegger NHO-bedriftene å øke antall ansatte med i gjennomsnitt rundt 0,8 prosent i inneværende år.

  For NHOs prognoser for norsk økonomi se Økonomisk Overblikk.

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81