Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 04.04.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2015 til 2016

  NHO Totalt   0,7 %
  Oljerettede bedrifter   0,4 %
  Eksportbedrifter   0,9 %
  Byggevirksomhet   2,0 %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   30 %
  Uendret   57 %
  Forverring   13 %
  Netto   17 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   34 %
  Tilfredsstillende   53 %
  Dårlig   13 %
  Netto   21 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 1. kvartal 2017

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 1. KVARTAL 2017

  I første kvartal var NHO-bedriftene mer positive til markedssituasjonen enn på lenge. Vi må tilbake til 2012 for å finne en tilsvarende stor forskjell mellom andelen positive og negative svar. Markedstilfredsheten falt høsten 2015, og nådde et bunnpunkt ved inngangen til 2016, deretter har tilfredsheten økt jevnt. Oppgangen har vært bredt basert, både regionalt og næringsmessig.

  De fleste næringer forventer at markedssituasjonen vil bedres ytterligere i 2017, og forventningene er oppjustert fra foregående kvartal. Stadig flere medlemsbedrifter forventer at de vil øke investeringene framover. Når det gjelder planlagte oppsigelser og permitteringer, er disse noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Samlet planlegger NHO-bedriftene å øke bemanningen i inneværende år.

  For NHOs prognoser for norsk økonomi se Økonomisk Overblikk

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81