Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 20.03.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2016 til 2017

  NHO Totalt   1,1 %
  Oljerettede bedrifter   %
  Eksportbedrifter   %
  Byggevirksomhet   %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   27 %
  Uendret   61 %
  Forverring   12 %
  Netto   15 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   32 %
  Tilfredsstillende   56 %
  Dårlig   12 %
  Netto   20 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 0. kvartal 2018

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 4. KVARTAL 2017

  Næringslivets økonomibarometer for fjerde kvartal 2017 viser at bedriftene nå er positive både til markedssituasjonen og til markedsutsiktene. Det siste halvannet året har markedstilfredsheten tatt seg opp fra et lavt til et høyt nivå. I fjerde kvartal var det imidlertid ingen økning fra kvartalet før, men det positive bildet holdt seg.

  I takt med bedringen i markedssituasjonen, har bedriftene også blitt mer optimistiske i sine forventninger til framtiden. Det var en svak avdemping i forventningene i fjerde kvartal, fra et høyt nivå. Andelen bedrifter som planlegger å gjennomføre oppsigelser har falt siden inngangen til året.

  For NHOs prognoser for norsk økonomi se Økonomisk Overblikk.

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81